O nas

Kratka predstavitev našega društva upokojencev Leka. Kdo smo, kje smo, kaj delamo, in še marsikaj zanimivega boste izvedeli o nas. Vabimo Vas, da se nam pridružite in pobrskate po naši spletni strani. Več o tem . . .

Članstvo

Na tej podstrani lahko vsi zainteresirani upokojenci Leka, ki še niso člani DU Lek, dobijo koristne informacije in naslove, kje in kako se lahko včlanijo v DU Lek. Vabljeni in dobrodošli vsi novi člani . Več o tem . . .

Izleti

Za vse naše člane vseskozi organiziramo zanimive izlete, prireditve, ter oglede raznih zanimivosti. Vabimo Vas, da se nam pridružite v skupnem druženju in medsebojnem spoznavanju. Več o tem . . .

Članstvo

Član/ica društva lahko postane:

- vsak upokojeni delavec Leka
- delavec Leka, ki je bil pred upokojitvijo na čakanju in se je kasneje upokojil
- bivši sodelavec v Lek Kozmetika, ki jo je Lek d.d. prodal Iliriji in se je kasneje iz Ilirije upokojil.
- Lekovi sodelavci, ki so dobili v Leku odpoved iz poslovnih razlogov in so se nato zaposlili v drugi firmi, ki je naprej delala za Lek, kasneje pa se je iz te firme upokojil.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi biti član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pisno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s Pravili društva in redno plačeval članarino.
Pridruženi član društva je lahko zakonec, oziroma partner člana. ki ima status upokojenca.

Član je dolžan poravnati članarino za tekoče leto do 31. marca.
Izvršni odbor v skladu s Pravili črta člana iz članstva, če ta kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto oz. brez opomina, če 2 leti zaporedoma ne plača članarine.

Letna članarina je 15 EUR.

Obrazec za včlanitev: Pristopna izjava